skip to Main Content

SSP underviser i 8. klasse

SSP underviser i 8. klasse

Undervisning i digital dannelse “Dit liv på nettet”.

Undervisningsmaterialet ”Dit liv på nettet” og vandt i 2017 den kriminalpræventive pris. Det er oprindeligt udviklet til Ålborg kommune i samarbejde med center for digital dannelse ud fra ønske fra fagpersoner om at få et materiale der var nemt tilgængeligt og hvor brug af digitale medier var en del af undervisningen.

Materialet er egentlig tænkt som et forløb som strækker sig over 4 faser/nedslag over et folkeskoleliv, med udgangspunkt i et undervisningsforløb i indskolingen, to på mellemtrinnet og et i udskolingen.

I Faxe kommune har vi købt rettighederne til at bruge materialet på 2. og 8. årgang, og det er vores SSP-lærere der forestår denne undervisning.

Materialet, som består af film, cases, fakta og historier fra det virkelige liv, får skoleelever til at reflektere over deres handlinger på nettet. Eleverne skal tage stilling til etiske dilemmaer, som er tematiseret efter de forskellige alderstrin.

Medieomtalen af ”Dit liv på nettet”
www.dkr.dk/nyheder/2017/apr/pris-til-dit-liv-paa-nettet/

Link til undervisningsmateriale

http://cfdp.dk/dit-liv-paa-nettet/

Skabelon til forældreinfobrev 8. årgang

SSP – Dit Liv På Nettet- forældrebrev 8. årgang

Kontakt SSP-konsulent Christina Hansen hvis du har spørgsmål til undervisningen. Find kontaktoplysninger her på siden.

Back To Top