skip to Main Content

Kontakt SSP

SSP-konsulenterne er forankret i et SSP-team under Familie – og Ungeindsatsen i Faxe kommune

SSP-konsulenterne har fast træffetid på skolerne – tidspunkterne kan variere fra skole til skole.
Kontakt os, hvis du vil vide hvornår vi er på din skole.

SSP-konsulent
Charlie Larsen

mobil: 51708447
bjlar@faxekommune.dk

Charlie er primært tilknyttet det specialiserede område, samt fritidsområdet:

 • Faxe Ungdomsskoles Ungdomsklubber
 • Faxe kommunes specialskoler og specialklasser.
 • Midtskolens afdeling Møllevang
 • Døgninstitutioner og opholdssteder beliggende i Faxe Kommune. Herunder også STU forløb.
 • Heldagsskoler beliggende i Faxe Kommune.
 • Produktionsskoler og FGU
 • UngRus – Som er et formaliseret samarbejde mellem rusmiddelcenteret og andre kommunale aktører, hvor SSP tilbyder anonyme rådgivningsforløb for unge.

Charlie er ligesom Christian og Christina, en del af den opsøgende og tryghedsskabende indsats i kommunen.  Charlie vil derfor ofte være at finde i bybilledet i weekender og skoleferier, både om dagen, men særligt også i aften/nattetimerne, samt ved events og arrangementer som f.eks. byfester, Haslev festdage og lignende.

SSP-konsulent
Christian Dose Jørgensen

mobil: 23608346
chrij@faxekommune.dk

Christian er primært tilknyttet skolerne i Haslev:

 • Vibeeng
 • Terslev
 • Sofiendal
 • Nordskov
 • Haslev privatskole
 • Efterskolerne beliggende i Faxe kommune

Christian har et tæt samarbejdet med skolernes SSP-lærere, både i forhold til den generelle, specifikke og individorienterede forebyggelse

Derudover dækker Christian Ungdomsuddannelserne.

Christian er ligesom Charlie og Christina, en del af den opsøgende og tryghedsskabende indsats i kommunen. Christian vil derfor ofte være at finde i bybilledet i weekender og skoleferier, både om dagen, men særligt også i aften/ nattetimerne, samt ved events og arrangementer som f. eks. byfester, Haslev festdage og lignende.

SSP-konsulent
Christina Hansen

mobil: 22193315
chhan@faxekommune.dk

Christina er primært tilknyttet skolerne i den midt og østlige del af kommunen:

 • Karise
 • Hylleholt
 • Rollo
 • Bavne
 • Friskolerne Druestrup og Spjellerup
 • Ung Faxe 10. klasse samt heltidsundervisningen – HU

Christina har et tæt samarbejdet med skolernes SSP-lærere, både i forhold til den generelle, specifikke og individorienterede forebyggelse

Derudover dækker Christina Ungdomsuddannelserne

Christina er ligesom Charlie og Christian, en del af den opsøgende og tryghedsskabende indsats i kommunen. Christina vil derfor ofte være at finde i bybilledet i weekender og skoleferier, både om dagen, men særligt også i aften/ nattetimerne, samt ved events og arrangementer som f. eks. byfester, Haslev festdage og lignende.

SSP-lærere – Midtskolen

Afdeling Sofiendal:

Maria Friislund
mf@sofiendal.dk

Telefon: 56203240

Afdeling Bavne:

Jessi Henriksen
jh@bavneskolen.dk

Telefon: 56203240

Afdeling Møllevang:

Susanne Mie Andersen
susaa@faxekommune.dk

Telefon: 56203240

SSP-lærere – Vestskolen

Afdeling Vibeeng:

Merete Vestergaard Andersen
meand@faxekommune.dk

Telefon: 56204690

Afdeling Terslev:

Katja Schou Rasmussen
kasr@faxekommune.dk

Telefon: 56204228

Afdeling Nordskov:

Mia Schøn Rahbek
mirab@faxekommune.dk

Telefon: 24784187

SSP-lærere – Østskolen

Afdeling Rollo:

Heyam  El-sayed  helsa@faxekommune.dk

Dennis Fauerby  fauer@faxekommune.dk

Telefon: 56204640

Afdeling Hylleholt:

Morten Lund Krüger
moanb@faxekommune.dk

Telefon: 56204640

Afdeling Karise:

Helle Lisette Nielsen  henic@faxekommune.dk

Christian Henriksen  chenr@faxekommune.dk 

Telefon: 56204640

SSP-lærer  Ungdomsskolen – Ung Faxe

Ung Faxe 10. klasse og Heltidsundervisning:

Amalie Pi Grinda Melby
awest@faxekommune.dk

Telefon: 24781049

SSP-lærer – Haslev Privatskole

Haslev Privatskole

Joan Nissen
jo@haslevprivatskole.dk

Telefon: 56312969

Back To Top