skip to Main Content

Reden Ung

Reden Ung – oplysning om køb og salg af sex

Reden Ung er en rigtig god rådgivnings – og vidensportal samt skoletjeneste og undervisningsplatform. Du kan hente undervisningsmaterialer der er tilpasset tidsforbrug, klassetrin og fag.

Rådgivningsportal til unge (og andre), der har brug for rådgivning om seksuelle gråzoner

Skoletjeneste til skoleelever, der har spørgsmål om prostitution eller trafficking

Vidensportal til fagfolk og studerende med nyeste viden om sugardating, gråzoneprostitution og prostitution blandt unge

Undervisningsplatform til undervisere og pædagoger med inspiration, gratis materialer og mulighed for at booke forløb om seksuelle gråzoner.

https://redenung.dk/

Back To Top