skip to Main Content

SSP tilbyder

I Faxe kommune er det besluttet at den generelt kriminalitetsforebyggende og trivselsfremmende undervisning skal prioriteres højt.

Derfor vil der fremadrettet være faste undervisningsnedslag i 2. klasse, i 5. klasse, der vil blive fulgt op af et forældremøde, samt i 8. klasse der bliver fulgt op af et brev til forældrene.
Undervisningen vil ligge i de såkaldte timeløse fag.

Undervisningen varetages i 2. og 8. klasse af skolens SSP-lærer, og i 5. klasse af SSP-lærer og politiet. Fra skoleåret 2019 er der derudover et nyt undervisningsindslag fra politiet til 8. klasses elever.

Herunder kan du læse mere om de 4 undervisningsforløb, samt se hvilke øvrige tilbud du som lærer eller pædagog kan hente hjælp til fra kommunens tre SSP-konsulenter.

SSP-konsulenterne har fast træffetid på skolerne – tidpunkterne varierer fra skole til skole.
Kontakt os, hvis du vil vide hvornår vi er på din skole.

Politiets undervisning i 8. klasse

Politiet har i forbindelse med SSP-samarbejdet forpligtiget sig til et undervisningsindslag for udskolingen i Sydsjælland og Lolland Falsters politikreds. I den forbindelse byder den lokale SSP-koordinator i Faxe kommune ind med oplæg, der har nedennævnte indhold: 

Indhold af undervisning:

 • Ungdomskriminalitets udviklingen
 • Kriminel lavalder – straffeattest/børneattest.
 • Ungdomsskriminalitetsnævn.
 • Konsekvens på handlinger
 • Digitale krænkelser, herunder billeddeling.
 • Adfærd på de sociale medier. krænkelser, økonomisk kriminalitet, trusler.
 • Adfærd i det offentlige rum, herunder at være i gruppepres, meddelagtighed
 • Udvalgte straffelovsovertrædelser indenfor personfarlig kriminalitet som vold, voldtægt, blufærdighedskrænkelser,
 • Berigelseskriminalitet: tyveri, hæleri,
 • Lov om euforiserende stoffer,
 • Knivloven.
 • Ordensbekendtgørelse.
 • Stikkerbegrebet
 • Flertalsmisforståelser, der kan føre til kriminalitet

Praktiske forhold:

 • Tidsbrug: Som udgangspunkt 1 fuld time
 • 8. klasse med deltagelse af klasselærer.
 • Lokaliteten er klasseværelse med tilgang til UV-skærm, således at der kan fremvises PowerPoint indslag.
 • VIGTIGT – Tilmelding snarest til planlægning af skoleåret 2019/2020. Aftaleansvarlige er skolens SSP-lærer, der skal koordinere med undertegnede og klasselærer, senest onsdag den 23. oktober 2019.

Kontaktoplysninger: SSP-koordinator i politiet Jesper Niehus – jsn001@politi.dk  – 41328490

SSP-forældremøde 7. eller 8. årgang

Temaaften om unge og risikoadfærd

SSP-konsulenterne tilbyder, i samarbejde med skolens SSP-lærer, at deltage som oplægsholder på denne temaaften, som kan tilrettelægges efter klassens behov.

Typisk vil emner som alkohol, brug af sociale medier bringes i spil.

Oplægget varer en times tid og derefter vil SSP-konsulenten være tovholder på den efterfølgende debat, med fokus på dialog og holdningstilkendegivelser.

Konktakt din SSP-lærer eller SSP-konsulent Christina Hansen, hvis du ønsker at din klasses forældre skal have dette tilbud. Se kontaktoplysninger her på siden.

Forældrerådsrepræsentanter er også meget velkomne til at kontakte os.

klik på linket for at se invitationen til temaaftenen. Du kan selv rette den til med tid og sted mm.

Temaaften om unge og risikoadfærd

SSP-konsulenternes træffetid på skolerne.

SSP-konsulenterne har træffetid på skolerne hver tirsdag formiddag.

Christian Dose Jørgensen dækker Haslevskolerne: Sofiendal, Nordskov, Terslev, Vibeeng og Haslev Privatskole.

Christina Hansen dækker de øvrige skoler i Faxe kommune: Møllevang, Bavne, Karise, Hylleholt, Rollo og Druestrup Friskole.

Hver tirsdag formiddag vil vi være at finde på skolernes afdelinger på skift, i tidsrummet 8.30 – 12. 00. Fra 8.30 – 9.15 afholdes der  møde med afdelingens SSP-lærer.

Du kan finde os på lærerværelset hvor vi står til rådighed for sparring/rådgivning i forhold til konkrete sager, eller hvis du har brug for inspiration til den kriminalitetsforebyggende / trivselsopbyggende undervisning.

Spørg din  SSP-lærer eller kontakt os, hvis du vil vide hvornår vi er på din afdeling.

SSP underviser i 2. klasse

Undervisning i digital dannelse “Dit liv på nettet”.

Undervisningsmaterialet ”Dit liv på nettet” og vandt i 2017 den kriminalpræventive pris. Det er oprindeligt udviklet til Ålborg kommune i samarbejde med center for digital dannelse ud fra ønske fra fagpersoner om at få et materiale der var nemt tilgængeligt og hvor brug af digitale medier var en del af undervisningen.

Materialet er egentlig tænkt som et forløb som strækker sig over 4 faser/nedslag over et folkeskoleliv, med udgangspunkt i et undervisningsforløb i indskolingen, to på mellemtrinnet og et i udskolingen.

I Faxe kommune har vi købt rettighederne til at bruge materialet på 2. og 8. årgang, og vores SSP-lærere der forestår undervisningen

Materialet, som består af film, cases, fakta og historier fra det virkelige liv, får skoleelever til at reflektere over deres handlinger på nettet. Eleverne skal tage stilling til etiske dilemmaer, som er tematiseret efter de forskellige alderstrin.

Medieomtalen af ”Dit liv på nettet”
www.dkr.dk/nyheder/2017/apr/pris-til-dit-liv-paa-nettet/

Link til undervisningsmateriale

http://cfdp.dk/dit-liv-paa-nettet/

Skabelon til forældreinfo/ invitation til forældremøde

SSP – Dit Liv På Nettet- forældreinfo – invitation til forældremøde 2. årgang

Forældrebrev – sendes ud til forældre efter undervisningen i klassen, som alternativ til forældremødet

file:///C:/Users/chhan/Desktop/Dit%20liv%20på%20nettet%202.%20og%203.%20klasses%20forældrebrev.pdf

 

Kontakt SSP-konsulent Christina Hansen hvis du har spørgsmål til undervisningen. Find Kontaktoplysninger her på siden.

SSP underviser i 5. klasse

Undervisning i social pejling – kildekritik, 5. klasse. ” Jeg er sej…. når jeg siger nej”

Social pejling tager udgangspunkt i, at vi som mennesker ikke ønsker at adskille os alt for meget fra normalbilledet.

Især børn og unge oplever stor usikkerhed i begyndelsen af teenageårene, og i stedet for at lytte til mor og far begynder kammeraternes meninger og normer at betyde mere end forældrenes.

Børn og unge ønsker at være en del af fællesskabet og tilpasser deres adfærd derefter. De spejler sig i vennerne og klassekammeraterne, men ofte pejler de ud fra forkerte antagelser – særligt når det gælder risikoadfærd – og det er således sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser opstår.

Ved at konfrontere eleverne med deres egne overdrivelser og informere dem om fakta fjernes et forventningspres, som er med til at mindske risikoadfærden.

Der er evidens for, at social pejling mindsker risikoadfærd med op til 35%

Kilde: Ringstedforsøget, Aarhuseksperimentet m.v.

Kontakt SSP-konsulent Christina Hansen, hvis du har spørgsmål til undervisningen. Find kontaktoplysninger her på siden.

Jeg er sej” – info til lærere

SSP underviser i 8. klasse

Undervisning i digital dannelse “Dit liv på nettet”.

Undervisningsmaterialet ”Dit liv på nettet” og vandt i 2017 den kriminalpræventive pris. Det er oprindeligt udviklet til Ålborg kommune i samarbejde med center for digital dannelse ud fra ønske fra fagpersoner om at få et materiale der var nemt tilgængeligt og hvor brug af digitale medier var en del af undervisningen.

Materialet er egentlig tænkt som et forløb som strækker sig over 4 faser/nedslag over et folkeskoleliv, med udgangspunkt i et undervisningsforløb i indskolingen, to på mellemtrinnet og et i udskolingen.

I Faxe kommune har vi købt rettighederne til at bruge materialet på 2. og 8. årgang, og det er vores SSP-lærere der forestår denne undervisning.

Materialet, som består af film, cases, fakta og historier fra det virkelige liv, får skoleelever til at reflektere over deres handlinger på nettet. Eleverne skal tage stilling til etiske dilemmaer, som er tematiseret efter de forskellige alderstrin.

Medieomtalen af ”Dit liv på nettet”
www.dkr.dk/nyheder/2017/apr/pris-til-dit-liv-paa-nettet/

Link til undervisningsmateriale

http://cfdp.dk/dit-liv-paa-nettet/

Skabelon til forældreinfobrev 8. årgang

SSP – Dit Liv På Nettet- forældrebrev 8. årgang

Kontakt SSP-konsulent Christina Hansen hvis du har spørgsmål til undervisningen. Find kontaktoplysninger her på siden.

Takt og Tone – et lynkursus i gode manérer.

I forbindelse med 9. klassernes Gallafest, tilbyder SSP et kursus i takt og tone.

Kurset varer ca. en lektion, og kan med fordel lægges i forbindelse med at der øves Lancier.

Undervisningen er en slags “rollespil” hvor 2 elever bliver placeret ved et opdækket Gallabord, og de guides igennem de forskellige regler der er for god bordskik, mens de andre elever kommer med input og kommentarer.

Eleverne får  blandt andet viden om:

 • Herrens og damens forpligtelser til et Galla arrangement
 • Bordskik – og almindelig pli
 • Hvad er en skål og hvordan udføres den

Tilbuddet er til årgangen og ikke klassevis.

Kontakt SSP-konsulent Christina Hansen hvis i ønsker dette tilbud – se kontaktoplysninger her på siden.

Back To Top