skip to Main Content

SSP-forældremøde 7. eller 8. årgang

SSP-forældremøde 7. eller 8. årgang

Temaaften om unge og risikoadfærd

SSP-konsulenterne tilbyder, i samarbejde med skolens SSP-lærer, at deltage som oplægsholder på denne temaaften, som kan tilrettelægges efter klassens behov.

Typisk vil emner som alkohol, brug af sociale medier bringes i spil.

Oplægget varer en times tid og derefter vil SSP-konsulenten være tovholder på den efterfølgende debat, med fokus på dialog og holdningstilkendegivelser.

Konktakt din SSP-lærer eller SSP-konsulent Christina Hansen, hvis du ønsker at din klasses forældre skal have dette tilbud. Se kontaktoplysninger her på siden.

Forældrerådsrepræsentanter er også meget velkomne til at kontakte os.

klik på linket for at se invitationen til temaaftenen. Du kan selv rette den til med tid og sted mm.

Temaaften om unge og risikoadfærd

Back To Top