skip to Main Content

Rusmidler / stoffer

Rusmidler/  stoffer

Her kan du blive klogere på mange forskellige rusmidler, både hvad de indeholder og hvordan de virker. du kan også finde information om hvordan de påvirker unge og hvilke tegn du skal være opmærksom på.

Er du bange for at din barn, ven/veninde, en nær slægtning eller måske dig selv er ved at komme ud i et misbrug, er her nogle af de mest almindelige faretegn på om en person er ude på et skråplan: Personen er ikke så social med familie og gamle venner og isolerer sig mere for at skjule misbruget. Der kommer mere pjækkeri fra skole eller arbejdsplads. Misbrugeren bliver mærkelig og gør ting, du ikke har set før samt bliver fysisk urolig som fx sitrende ben, rastløshed og undvigende øjenkontakt. Der kommer ændringer i søvnmønstret og et evt. tobaksforbrug stiger meget. De gamle venner bliver kasseret og nye venner/bekendte findes. Økonomien er dårlig og ting/ejendele skal pludselig sælges.

Dette er nogle af de ting der kendetegner en misbruger – men kig på det samlede billede – og du skal aldrig være “bange” for at blande dig og spørge ind til alt hvad du undrer dig over som fx hvem de nye venner er? Hvorfor sover du så længe?

Vil du vide mere, kan du gå ind på følgende hjemmesider:

http://www.netstof.dk

http://www.altomstoffer.dk

Alkohol
Ifølge undersøgelser er risikoen for at udvikle et alkoholmisbrug 4 gange så højt, hvis man starter med at drikke i 12-års alderen, fremfor hvis man venter, til man er omkring 18 år.
Man udvikler ikke et alkoholmisbrug og bliver afhængig fra den ene dag til den anden. Overgangen fra at have et stort forbrug, til at blive afhængig, er glidende, og ikke alle med er stort forbrug, bliver alkoholikere. Nogle har måske et stort alkoholforbrug i en periode af deres liv, men trapper ned, fordi der f.eks. opstår nye krav fra omgivelserne i form af karriere, sport eller familie.

Selvom det ikke er alle med et stort forbrug, der udvikler et egentigt alkoholmisbrug, drikker ca. 250.000 voksne danskere så meget, at de har brug for behandling og mere end dobbelt så mange drikker mere end de genstandsgrænser sundhedsstyrelsen anbefaler.

Kvinder kan tåle mindre alkohol, hvilket skyldes at alkoholen fordeler sig i kroppens væsker. Mænd har mere væske i kroppen fordi de har flere muskler end kvinder. Kvinder har mere fedtvæv end mænd.

Hvornår er der tale om et overforbrug – eller måske et alkoholmisbrug? Det kan f.eks. være :

når man drikker om morgenen.
når man drikker dagligt.
når man ikke kan stoppe efter 1. genstand.
når man er blevet fysisk afhængig. Det vil sige får abstinenser, hvis man ikke drikker.
når alkoholforbruget får konsekvenser fysisk, psykisk, socialt og økonomisk.

Ved overforbrug ødelægges kroppens indre organer og der kan opstå både fysisk og psykisk afhængighed.

Af forskellige fysiske skader kan nævnes : Leverskader, Blødning fra åreknuder på spiserøret, Nervebetændelse, Bugspytlirtelbetændelse, Hjernesvind, Hjerteforstyrrelser, Muskelsvind, Mavesår, Hudforandringer, Kræft i mund, hals og spiserør, Forhøjet blodtryk, Manglende seksualevne. Dertil kommer uoplagthed, manglende energi, træthed, tømmermænd, mavebesvær og abstinenser.

Abstinenserne viser sig ved f.eks. søvnløshed, irritabilitet, ondt i kroppen, svedture, rysten på hænderne. Af kraftigere abstinenser kan nævnes opkastninger og kramper.

Alkoholabstinenser kan i modsætning til stofabstinenser i sig selv være dødelige.

Der dør omkring 1.200 personer om året med en alkoholrelateret hoveddiagnose.

Man bør være opmærksom på, at det bliver sværere at holde varmen, når man er fuld. Alkoholen får blodet til at løbe mere yderligt på kroppen, i hudens blodkar. Derfor føler man sig varm, men i virkeligheden afkøles man.

Derudover skal man huske IKKE at drikke på tom mave eller for hurtigt – det giver en mere pludselig og uberegnelig rus.

Hash
At ryge hash mindsker evnen til indlæring, øger risikoen for en række psykosociale problemer samt er en medvirkende faktor til, at unge ikke formår at gennemføre en ungdomsuddannelse. Unge, der i forvejen er socialt udsatte, kan endvidere havne i yderligere marginaliserede subkulturer/grupperinger, hvor det sociale samvær tager udga

Hash i forskellige former.
Kaldes også Galare, pot, hamp, grass, shit, sjov tobak, cirkus tobak, skunk og meget andet.Hash, marihuana (pot), skunk og hash-olie er rusmidler, som stammer fra hampeplanten (Cannabis Sativa) og går under det fælles navn er cannabis.

Marihuana er det svageste, hash er mellem stærk, skunk og hash-olie er meget stærkt.

Hash er den mest udbredte form for cannabis i Danmark. De virkninger, der beskrives for hash, gælder også for de andre cannabisprodukter.

Hampeplanten indeholder over 400 forskellige kemiske forbindelser, hvoraf de 80 påvirker psyken, og det mest virksomme stof er THC. THC findes i plantens saft og er dét stof der afgøre styrken. Hash findes i klumper eller plader, og farven kan være sort, brun, rød eller grøn.

Virkning
At være påvirket kaldes at være “skæv”. Jo mere indtagelse af THC, jo mere påvirket bliver man. Rusen varer fra en til fem timer og kan opleves som afspændthed og ændrede sanseindtryk, følelse af bedre kontakt med sig selv og andre. Selve rusen er dog meget afhængig af ens eget humør og forventninger, hvem man er sammen med, og hvor det foregår.

Negative konsekvenser
Ved ophobning af THC vil der opstå en kronisk rus, som vil gøre det svært at fastholde de ideer og mål, man har sat sig, ligesom det vil nedsætte evner som koncentration, korttidshukommelse, orientering, refleksion, alvorlige og livslange psykoser m.v. Når man er kronisk påvirket, er der fare for, at man isolerer sig socialt og kun er sammen med dem, der er og gør som en selv.

Abstinenser
Der kan ved længerevarende indtagelse opstå både fysiske og psykiske abstinenser, såsom depression, irritation, søvnløshed og rastløshed. Det er altid svært at stoppe et misbrug. Samværet og vanerne er svære at sige farvel til, og dette kan gøre, at man starter igen, hvis man ikke får hjælp og støtte.

Juridisk om hash
Der forekommer stadig den misforståelse omkring hash, at der er lovligt at have til eget forbrug. Dette er ikke korrekt, og er en hårdnakket myte der aldrig har været rigtig. Det er forbudt at besidde, ryge og sælge hash i alle mængder og typer. Det er ligeledes forbudt at dyrke planten Cannabis / Hamp. Overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, medføre bødestraf, plet i straffeattesten og ved større besiddelser fængsel i op til 2 år. Det er som ung vigtigt at være opmærksom på at besiddelse ikke blot er hvad man har i lommen, men eksempelvis også hvad der befinder sig i ens klubværelse, kollegieværelse, lejlighed og altså bopæl i det hele taget. Så bringer besøgende stoffer med ind, som så ligger fremme ved en ransagning af politiet, og de besøgende ikke erkender ejendomsforholdet til dem, er det den der har bopæl på stedet som bliver gjort ansvarlig som værende i besiddelse.

Ecstasy

Ecstasy piller
Pillerne kan se ud på mange forskellige måder med forskellige logoer på.

Ecstasy er et af de “nye” syntetiske stoffer, som har skabt stor debat pga. dets stigende brug blandt unge. Det tilhører stofgruppen Centralstimulantia sammen med stoffer som kokain, crack og amfetamin.

Ecstasy minder om både amfetamin og LSD. Det er et kemisk stof, der i ren form er et hvidt pulver med en stærk smag af medicin. Det sælges ofte i form af piller eller som kapsler med pulver i. I den ulovlige handel kan man aldrig vide, hvor stærkt stoffet er. Ofte er der påtrykt logoer som f.eks. E, E-mail, et hjerte, en smiley/packman, en champagneflaske osv. Ecstasy har derudover mange forskellige kaldenavne, så som E, Adam, drops, elskovspille, kiks, lykkepille, playboy, love drug, XTC og mange andre. Det er mest udbredt at sluge ecstasy som piller, men der er også nogle få der ryger, sniffer eller injicerer ecstasy.

Ecstasy var tidligere et isoleret fænomen i technokredse, men har nu bredt sig til bredere grupper overalt i landet. Blandt brugerne er der mange unge, som har arbejde eller studerer og som ikke kommer i – og man ikke forbinder med – misbrugsmiljøer.

Virkning
Betegnes ofte som en lykkerus med åbenhed og sanselighed. Er mildt opkvikkende, og har en let hallucinerende virkning. Sanseindtryk og sindstilstande forandres.

Negative konsekvenser
Rusen kan give skræmmende hallucinationer, forvirring og panik, fysisk ubehag som hjertebanken, kvalme og uro. Man kan miste appetitten, får svedeture og søvnbesvær. Efter rusen er man træt, og man kan blive i dårligt humør, trist og depressiv. Selv i små doser kan ecstasy være livstruende. Tegnene minder mest om hedeslag, som efter stor fysisk anstrengelse: hurtig puls, højt blodtryk, store pupiller, svedeture og dehydrering. Der er tegn på, at ecstasy kan ødelægge vores vigtige signalstof i hjernen, der hedder serotonin systemet. Dette system har betydning for vores evne til at føle os i balance, være rolige, glade og tilpasse.

Kokain

Kokain / Crack

Kokain er et hvidt pulver, som ligner kartoffelmel og er fremstillet af Koka-plantens blade.
Kokain sniffes eller sprøjtes ind i kroppen. Rusen for kokain varer fra ca. 30 min. til 2 timer.

Crack er den billigere udgave af kokain, kaldet kokainbase. Crack er forarbejdet til små, hårde flager eller klumper og kan derfor ryges. Rusen varer 20-40 minutter. Crack er specielt farlig og har en ekstrem stærk virkning fordi det ryges. Det virker så hurtigt, at effekten er ekstra stærkt og ekstra risikabel.
Freebase er en anden form for rygekokain, som har samme virkning som crack.

Kokain og Crack virker på det centrale nervesystem på samme måde som amfetamin, opkvikkende, stimulerende og appetitnedsættende.

Virkning
Rusen er meget lig amfetaminens, men er lidt mere af “alting”. Forskellen er, at kokainens virkning er langt kortere.

Negative konsekvenser
Som amfetamin, men risikoen for en overdosis er større, da forskellen på mængden af kokain, der giver rus, og den mængde, der giver forgiftning, er lille. Kokain er kraftigt psykisk vanedannende, og der er stor risiko for at udvikle afhængighed af stoffet.

Abstinenser
Som amfetamin, men større stoftrang

Amfetamin

Amfetamin
Kaldes også speed, fattigmandscoke, ferietabletter, splat. Man snakker om at sniffe en bane eller tage en streg.

Speed er det mest brugte udtryk for amfetamin, som er et kunstigt fremstillet hvidt pulver, der ligner flormelis og er et stof med en kraftig stimulerende virkning. Amfetamin bruges både i ren form og som en fast bestanddel i ecstasy. Det kan sniffes gennem næsen, drikkes, spises eller sprøjtes direkte ind i blodet og rusen kan vare fra 2-12 timer.

Amfetamin beruser i længere tid end kokain.

Virkning
Rusen varer fra 4 til 12 timer alt efter stoffets styrke, renhed og mængde. Rusen er en følelse af godt humør, glæde og en fornemmelse af at kunne klare det hele. Samtidig rastløs, selvcentreret og snakkende. Stoffet virker opkvikkende og dæmper søvntrang. Fortrænger kroppens alarmsignaler som sult, smerter og træthed.

Negative konsekvenser
Øget hjerteaktivitet, forhøjet puls og blodtryk. Eftervirkningerne kan være udmattelse, modløshed, depression, angst og vægttab. Kroppen vænner sig til amfetamin, udvikler tolerance og bliver afhængig. Med amfetamin er der risiko for at udvikle en psykose, der er en alvorlig sindslidelse.

Abstinenser
Man får abstinenssymptomer, når man ikke tager stoffet. Fysiske med ondt i leddene og søvnbesvær. Psykiske som angst, rastløshed, uro, nedtrykthed, mistænksomhed og “jeg dur ikke til noget”-følelser.

LSD, Svampe og Ketamin 
Hallucinogener (også kaldet for psykodelika) er et fælles ord for stoffer som LSD, ketamin, GHB (fantasy), meskalin og psilocybin.

I Danmark har brugen af hallucinogener været ret begrænset. Den begrænsede brug er til dels kulturelt bestemt, men skyldes også stoffernes skræmmende og skadelige virkninger.

LSD står for Lyserg-Syre-Diethylamid og dosis er uhyre lille: 25-300 mikrogram (dvs. milliontedele gram). LSD er derfor ofte indeholdt i trækpapir eller en sukkerknald, som spises.

Svampe
PSILOCYBIN findes i flere svampearter. Nogle svampe indeholder gifte, som kan give en rus, der svarer til LSD rusen. Indholdet af aktivt stof varierer meget mellem arterne. Opnåelse af rusvirkning kræver således fra 2-40 svampe.

Du ser og hører ting, der ikke er virkelige – nærmest som en midlertidig sindssyge. Der er risiko for, at du kan blive langvarigt sindssyg af stoffet.

Du kan aldrig vide, hvordan svampe virker på dig. Du kan føle stor lykke og du kan blive dybt deprimeret eller panisk angst og paranoid. Du kan skifte fra at føle lykke til at føle angst og paranoia på meget kort tid. Rusen varer i 3-6 timer, og du kan ikke stå af, hvis det bliver ubehageligt og skræmmende.

KETAMIN er et bedøvelsesmiddel, som anvendes ved kirurgiske indgreb. Blandt andet anvendt hos dyrlæger, som bruger stoffet til at bedøve heste.

Det skulle ikke være afhængighedsskabende, men der kan være nogle bivirkninger som f.eks. triste drømme.

Det er et party-stof, og kan injiceres, sniffes, synkes eller ryges.

Virkning
Afhænger af brugerens sindsstemning i indtagelsesøjeblikket og de ydre omgivelser. Hallucinogener giver syns- og hørehallucinationer, man får falske sanseindtryk, ser ting, der ikke er der i virkeligheden. Sindstilstanden kan skifte hurtigt fra lykkefølelse til angst, depression og paranoia (bad trip). Rusen varer, alt efter mængde og styrke fra 2 til 12 timer.

Negative konsekvenser
Alvorlig risiko for længerevarende psykoser og depressioner. Kan afstedkomme flash back (genoplevelse af rusen) mange år efter indtagelsen. Hvis en person får et “bad” (dårligt) trip, er det vigtigt, at der er mennesker sammen med vedkommende, der ved, hvad det handler om, og som kan få personen beroliget og derefter søge hjælp på skadestuen. Hallucinogene giver ikke fysisk afhængighed med abstinenssymptomer, men nogle bliver psykisk afhængige af stoffet.

Snifning
Snifning er indånding af let fordampelige, organiske opløsningsmidler med det formål at blive beruset. Stofferne er almindelige produkter som fx. benzin og fortynder eller spraydåser med lightergas, hårlak el.lign. Stofferne er direkte giftige og absolut ikke beregnet til at beruse sig i.

Virkning
Er forskellig fra ung til ung. Nogle siger, det er at være høj, at være euforiseret, at have det sjovt, være hurtig. Andre siger, at det er som at være beruset, usikker i bevægeapparatet og vrøvlende. Rusen er forholdsvis kort, fra få til 25 min., men forlænges ved vedvarende snifning.

Negative konsekvenser
Snifning af organiske opløsningsmidler er farligt på både kort og langt sigt. Den akutte risiko er ulykker som følge af nedsat funktionsniveau af fx hjertet og risiko for dødsfald. Ved selv kortvarig brug er der risiko for alvorlige helbredsskader: hukommelses- og koncentrationsbesvær, hjerneskader, skader på nyrer, lever og knoglemarv.

Abstinenser
Efter rusen: træthed, hovedpine og sløvhed.

Poppers

Poppers
Kaldes også amylnitrit, isopentylnitrit, isobutylnitrit.

Poppers kaldes også amylnitrit, isopentylnitrit, isobutylnitrit. Det er kemisk fremstillet og er en gullig let fordampelig væske. Forhandles i brune apotekerglas og forskellige former for ampuller, der tillader at væsken sniffes.

Virkning
Beskrives som hæmningsløsnende, som sexuel stimulans, afslappende og en kort intensiv euforisk rus evt. med hallucinationer. Rusvirkningen er kortvarig ( 2 – 3 min.).

Negative konsekvenser
Hovedpine, for hurtig hjerteaktion, besvimelse, blodtryksfald, forbigående halvsidige lammelser, akut psykose, forhøjet tryk i øjet, påvirkning af de røde blodlegemer, pludselig død, ætsning.

Heroin

Forskellige morfinpræparater
Morfin kaldes også ketogan, metadon, abalgin, temgesic. Heroin kaldes også horse, dope. Rygeheroin kaldes også en silver, bellman, brown sugar, super hash m.m.

Heroin sælges primært til gadenarkomaner som et hvidt/brunligt pulver. Det indsmugles ofte i meget ren form og gennem flere forhandlere. Hver forhandler fortynder stoffet med f.eks. talkum, så den heroin, der ender på gaden, ofte er fortyndet mange gange. “Dræberheroin” er den rene form, som kan medføre overdosis og død.

Heroin kan sniffes, ryges eller sprøjtes.

Rygeheroinen (heroinbase) er et brunlig og lidt groft pulver med et meget lavt smeltepunkt, som man varmer til det smelter. Derefter kan dampene indhaleres.

Rygeheroin er ikke en mildere form for heroin, som nogle tror.

Den hvide heroin (heroinklorid) er ikke så velegnet til at ryge. Den fordamper ikke ved opvarmning, men forkuller i stedet. Man opløser den hvide heroin, og sprøjter det direkte i årene. Derved opnår man en hurtigere virkning, end hvis man røg den brune heroin. Man skal dog ikke glemme, at rygeheroin og den hvide heroin er lige farlige.

Virkning
Virkningen er bedøvende og sløvende. Ved indsprøjtning og rygning kan der være en euforiserende og ekstatisk oplevelse – SUSET. Rusen giver en oplevelse af lykkelig ligegyldighed, krav og bekymringer forsvinder. Man kan få kvalme og opkastninger.

Negative konsekvenser
Meget hurtigt vanedannende og dermed hurtig fysisk afhængighed. Kraftigt toleranceudvidende. ABSTINENSER: Ved daglig brug i en kortere periode (5-6 dage) vil man få fysiske abstinenser. Symptomerne er mavekrampe, diarre, opkastninger, feber, muskelsmerter, løbende øjne og næse, svedeture og depression.

Som beskrevet i stykket omhandlende HASH, er det ligeledes ulovligt at besidde, bruge eller formidle/handle alle andre former for narkotiske stoffer, uanset mængde kvalitet eller type. På hjemmesiden Netstof.dk er der en stor database om stoffer, mere udbygget og med mange andre relevante oplysninger til både forældre og unge.
Grundet den hurtige afhængighed og deraf store pengebehov bliver brugeren også hurtig kriminel og evt. prostitueret.

Lattergas
Lattergas er de seneste år blevet et anvendt rusmiddel blandt unge. Det har tidligere været kendt i miljøer centreret omkring brug af rusmidler, men da medierne på det seneste har slået historien stort op, er forbruget steget.
Man kan købe de små lattergas stålcylindre lovligt på nettet og hos isenkræmmere. Det er dog forbudt at sælge det med beruselse for øje.
Til at indtage gassen, bruges en lille ”cracker”. Det er en lille stålcylinder med et skruelåg, hvorpå man ofte kan sætte en ballon som gassen kan lukkes ud i. Gassen inhaleres så fra balloVirkning
Rusen er oftest eufori, fnisen og en mild beruselse, evt lettere smertestillende. Nogle oplever også hallucinerende virkning, men det er gerne ved indtagelse af relativt store mængder på kort tid.
Virkningen af én inhaleringen topper typisk 30 sekunder efter inhaleringen. Man kan få symptomer som svimmelhed, kvalme og hovedpine, der forsvinder igen relativt hurtigt, gerne inden for 30 minutter.
Negative konsekvenser
Lattergas har en krydsreaktion med mange hallucinogene stoffer (herunder cannabis) og hvis man blander disse, kan effekten være uforudsigelig og kraftigere end forventet. Man kan risikere hjertestop.
Risikoen består fortrinsvis i måden de unge anvender gassen på og kvaliteten af de produkter de køber.
Nogle prøver f.eks. at inhalere direkte fra en cracker og kan få forfrysninger fordi gassen er så kold – samtidig er der så meget tryk på gassen at man kan risikere skader på lunger.
Dernæst så kommer der ingen ilt ned, når man inhalere lattergas. Hvis man derfor ikke husker at trækker vejret nogle gange mellem hver inhalering, risikerer man at der ikke kommer ilt nok i blodet og man risikerer at besvime.
Da gassen også er tungere end luft, kan den bundfalde sig i lungerne og derved optage pladsen for ilt – så når man prøver at trække vejret, er der ikke plads nok til ilt og man kan i værste fald blive kvalt.
Man mærker ikke at man ikke får ilt ned i lungerne når man inhalerer lattergas. Og er man samtidig fuld, er hæmningerne, fornuften og selvkontrollen måske røget en tur.
Med et massivt forbrug, kan det også medføre afhængighed – det handler om man skal bruge mange patroner hver dag over en længere periode.
Ift. kvaliteten, så risikerer man at patronerne udskiller olie-rester. I f.eks. produktion af flødeskum ville det fordampe under trykudligningen, men i en ballon har olien ingen steder at fordampe hen og vil derfor blive inhaleret ned i lungerne, med deraf følgende risiko for skader på lungevævet.
Ved besvimelse og blå læber og negle, ring 112 og få hjælp den vej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top