skip to Main Content

Kriminalitet – Vold

Vold/kriminalitet

Vold er når nogen slår, både med flad eller knyttet hånd, spytter I ansigtet, sparker eller på anden måde udøver aktiv fysisk handling mod et andet menneske.

Dette har konsekvenser for både gerningsmand og offer. Gerningsmanden kan blive straffet og vil få en plettet straffeattest, hvilket gør, at det kan blive svært at finde job. Der vil også hurtigt opstå rygter om, at gerningsmanden er voldelig. For offeret giver det både fysiske og psykiske mén, såsom angst, utryghed, nervøsitet, søvnproblemer mv., at have været udsat for vold.

Råd til børn og unge der har været udsat for vold

 • Tal med en voksen og anmeld volden til politiet, som også har telefonnumre til offerrådgivningen.
 • Hvis du har været udsat for vold, er det vigtigt, at en læge har set på dig. Kontakt din egen læge eller nærmeste skadestue, så der kan optages en skadesrapport.
 • Der er vigtigt, at du har gennemtænkt og overvejet din anmeldelse. Du skal være fast besluttet på at stå ved din anmeldelse og du er velkommen til at kontakte en SSP-konsulent inden anmeldelsen.
 • Politiet har pligt til at vejlede dig om både erstatning og mulighed for at få en beskikket advokat under en eventuel retsag

Råd til børn og unge, der har begået volden – indse at din gerning var forkert

 • Henvend dig til en voksen og tal ud om problemet
 • Henvend dig evt. til voldsofferet sammen med en voksen. Det vil hjælpe dig selv og offeret
 • Henvend dig til din klasselærer eller SSP-konsulent. De vil hjælpe dig og give gode råd

Råd til kammerater, hvis din kammerat har begået vold

 • Råd vedkommende til at tale med sine forældre eller andre voksne
 • Råd evt. vedkommende til at tale med offeret sammen med en voksen

Hvis din kammerat ikke vil foretage sig noget

 • Fortæl det til dine forældre
 • Fortæl det evt. til din klasselærer, SSP-konsulent eller en anden voksen

Hvis din kammerat har været udsat for vold

 • Råd vedkommende til at tale med sine forældre eller andre voksne
 • Bring emnet op i klassen

Husk – Du er en god kammerat, hvis du forsøger at hjælpe din kammerat ud af problemerne.

Råd til forældre

 • Snak med dit barn om episoden, uanset om dit barn har begået vold eller været udsat for vold
 • Anmeld forholdet – du er altid velkommen til at kontakte en SSP-konsulent for råd og vejledningen inden anmeldelsen
 • Snak med klasselæreren eller SSP-læreren og foreslå evt. at bringe emnet op i klassen
 • Søg evt. professionel hjælp hos offerrådgivning på tlf. 23 68 60 08
 • Hvis dit barn er interesseret i at mødes med offer eller gerningsmand er der mulighed for det i et såkaldt konfliktråd. Dette foregår i rolige og trygge rammer, men kun hvis begge parter ønsker det.

Du kan få mere info om offerrådgivningen på:

https://www.offerraadgivning.dk/

 

 
Back To Top