skip to Main Content

Mobning

Mobning Mobning er hverken drilleri eller en konflikt, selv om dette også kan være meget ubehageligt. For at forstå hvad mobning er, er der blevet lavet en mobbedefinition, som lyder sådan her: "Mobning er gruppens eller den enkeltes systematiske forfølgelse…

Læs mere

Sms/ chat – og billeddeling

Sms/ chat - og billeddeling Her kan du få gode råd til hvordan du som forældre kan være på forkant med børn og unges brug af sociale medier, og alle de muligheder der ligger her. SMS/CHAT Det er let og…

Læs mere

Politi

Politi Lokalpolitiet i Faxe kommune er en vigtig del af SSP-samarbejdet Politiet arbejder blandt børn, unge og forældre for at forebygge misbrug og kriminalitet. Dette foregår gennem undervisning og oplæg på skolerne og kan ske som både ”akut” og mere…

Læs mere

Litteratur til 2. klasse

Litteratur til 2. klasse Børns rettigheder Bog om grundprincipperne i Børnekonventionen, skrevet så de også kan forstås af mindre børn. Thomas Winding: »Samtaler med Mester«. Har børn ret til noget? www.boerneret.nu Film og litteratur, 2. klasse Vellev, Helle: Oskar og…

Læs mere

SSP underviser i 2. klasse

SSP underviser i 2. klasse Undervisning i digital dannelse “Dit liv på nettet”. Undervisningsmaterialet ”Dit liv på nettet” og vandt i 2017 den kriminalpræventive pris. Det er oprindeligt udviklet til Ålborg kommune i samarbejde med center for digital dannelse ud…

Læs mere

Ugens ord eller emne

Ugens ord eller emne Inden ordet introduceres for klassen, kan læreren tage kontakt til forældrene fx via forældreintra, og få respons på hvordan familien anvender ordet derhjemme. Emnerne kan fx være kammeratskab, legekammerater, venskab, at vente på hinanden.

Læs mere

Træning af samarbejdsevner og fairplay

Træning af samarbejdsevner og fairplay aktivrundti.dk er en hjemmeside der lægger op til at det skal være sjovt at være aktiv. Siden indeholder ideér til aktiviteter, med udførlige beskrivelser af forberedelser, hvilke fag og trinmål der kan inddrages m.m. www.aktivrundti.dk…

Læs mere

Tillidsskabende tegning

Tillidsskabende tegning Tillidsskabende tegning kan bruges til at skabe tillid imellem eleverne i et givent forum. Metoden går ud på, at eleverne udarbejder en tegning af det, der optager dem mest lige nu. Efterfølgende samtales der om tegningerne. http://www.sammenmodmobning.dksøg trivselsskabende…

Læs mere

Taktil rygmassage

Taktil rygmassage Taktil rygmassage er primært en mobbeforebyggende metode, men kan også anvendes i forbindelse med en genoprettende indsats. www.sammenmodmobning.dk

Læs mere

Stjæl de andres gode ideer

Stjæl de andres gode idéer Indkald én gang om året alle forældreråd på tværs af årgange til fælles inspiration og gensidig vidensdeling? Hvilke gode ideer er der til sociale tiltag? Brug de gode erfaringer der allerede eksisterer blandt andre netværk…

Læs mere
Back To Top