skip to Main Content

Arranger dialogmøde

Arranger dialogmøde

Spil samspillet

Her præsenteres en række udsagn eller situationer, som forældrene kan diskutere i mindre grupper. Formålet er at sætte en dialog i gang om holdninger og værdier og måske blive enige om nogle regler/ principper/ værdier, der gælder for børnenes samvær. Spillet er også med til at udvikle forældrenes kendskab og tillid til hinanden

http://www.foraeldrefiduser.dk/samspillet

Back To Top